Bab 1 Kitab Tanbihul Ghafilin


ALBABUL AWWALU FII ‘UQUBATI TAARIKISSHALATI
BAB PERTAMA PADA MENYATAKAN SIKSA ORANG YANG MENIGGALAKAN SHALAT.

Qalallhu ta’ala wa yuqiimusshalaata wa yuktuzzakata wa zaa lika diinul qaiimah
Artinya : telah berfirman Allah ta’ala,dan dirikanlah olehmu akan shalat dan berikan olehmu akan zakatdan demikian itu agama yang sebenarnya.
                Dan sabda nabi Muhammad  S.A.W : “ bermula shalat itu tiang agama barangsiapa yang mendirikannya maka dia mendirikan agama dan barangsiapa meninggalkannya maka serasa-rasa ia meruntuhkan agama”.
                Kemudian nabi bersabda lagi : “ma bainul muslimi walmunafiqi illa tarkusshalati fain tarakahaa jaahidan liwujubiha kaana kaafiran”.
Artinya : “tiada berbeda islam dan munafik melainkan orang yang meninggalkan shalat dan jika tinggalkan padahal munkar akan wajibnya adalah orang itu kafir.
                Maksud dari hadits tersebut ialah bahwasanya islam dan kafir itu sama ,yang membedakannya ialah islam melakukan shalat sedangkan kafir tidak.Kalau kita berpikir menurut hadits diatas dapat kita katakana bahwasanya orang islam yang meninggalkan shalat ,sama halnya dengan kafir.Oleh karena itu seorang islam dilarang untuk meninggalkan shalat sekalipun dia itu sakit.Orang yang sakit wajib melakukan shalat sebagaimana yang ia bisa,adalah cara terakhir untuk shalat itu dengan hati.Tapi ingat tidak boleh orang yang sehat itu shalat seperti orang yang sakit.
            Dan ada cerita dari pada Rasullullah S.A.W. barangsiapa yang meringan-ringankan akan shalat atau meninggalkannya maka akan disiksa 15 perkara yaitu 6 perkara ketika di dunia,3 perkara  ketika matinya,3 perkara ketika di dalam kuburnya dan 3 perkara pada ketika bertemu dengan ALLAH S.W.T.
            Kemudian sahabat bertanya Ya Rasullullah apa-apa yang menyiksa ketika di dunia? Rasullullah bersabda :
1.      Diambil oleh Allah akan berkat umurnya.Maksudnya umur kita tiada bermanfaat dan tiada perbuatan yang dapat membawa kita hidup senang di akhirat.
2.      Diambil berkat pada rezekinya.Maksudnya rezeki yang kit adapt selalu tidak mencukupi kehidupan kita.
3.      Diambil namanya yang shaleh pada mukanya.
4.      Tiada terpelihara baginya agama islam.
5.      Tiap-tiap amal keaikan  yang dikerjakan tidak diberi pahala.
6.      Tiada diangkat do’anya oleh malaikat.Artinya do’a yang di mintanya tidak di kabulkan.
Kemudian sahabat bertanya lagi apa-apa yang menyiksa ketika matinya? Rasullullah bersabda :
1.      Dimatikan dengan kehinaan
2.      Dimatikan dengan sangat lapar
3.      Dimatikan dengan sangat haus,apa bila dituangkan semua air yang ada di dunia ini pun tidak memuaskan dahaganya.

Kemudian sahabat bertanya lagi apa-apa yang menyiksa ketika didalam kuburnya?
Rasullullah bersabda :
1.      Disempitkan oleh Allah kuburnya
2.      Disiksa oleh beberapa ular yang nama ular itu suja’ul aqra’ yang matanyadari api neraka.
3.      Dipalu oleh malaikat hingga tiba waktu kiamat.

Kemudian sahabat bertanya lagi apa-apa yang menyiksa ketika bertemu dengan
ALLAH S.W.T.? Rasullullah bersabda :
1.      Disuruh oleh Allah akan segala malaikat azab yang di tangannya ada rantai yang panjangnya 70 hasta.( Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas r.a bahwasanya apabila di jatuhkan rantai itu ke bumi maka terbakarlah bumi ini ).Rantai itu digantungkan kepada yang meninggalkan shalat kemudian rantai itu dimasukkan kedalam mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya.Kemudian rantai itu di seret atas muka dan punggungnya, kemudian berkatalah malaikat “inilah siksa orang yang meninggalkan shalat”.
2.      Tiada menilik atau melihat Allah ta’ala akan orang yang meninggalkan shalat dengan tilikan rahmat.
3.      Mendapat siksa yang amat panas

Dan telah bersabda Rasullullah S.A.W. “barang siapa yang shalat subuh berjamaah selama 40 hari berturut-turut,disuratkan oleh Allah ta’ala bagiya terlepas dari api neraka dan terlepas dari munafik”.
Dan lagi riwayat Rasullullah,”barang siapa shalat shubuh berjamaah dan setelah itu dia duduk sambil mengucap zikir Alah hingga naik matahari maka disuratkan oleh Allah baginya pahala haji dan umrah yang sempurna dan dibuat oleh Allah ta’ala di dalam surga 70 mahligai (istana) dari emas”.
Tapi ingatlah sobat jangan karena mendapat pahala yang besar atau kenikmatan lainnya kita mau ibadah.
 Tapi beribadahlah dengan ikhlas dan hanya berharap akan ridha Allah S.W.T.

            Sabda Rasullullah : “barangsiapa meninggalkan suatu hal yang fardhu maka menyuruh Allah kepada malaikat untuk menulis namanya di pintu neraka”.
            Sabda Rasullullah : “bermula orang yang meninggalkan shalat itu bahwasanya tiada baginya islam dan tiada diterima Allah tauhidnya,imannya,shadaqahnya,puasanya,syahadatnya dan telah lepaslah Allah dari padanya atau (Allah tidak memperdulikannya lagi).
            10 jenis orang yang di katakan oleh Rasullullah akan diseret kedalam neraka jahannam dan akan gugur daging mukanya itu ialah :
1.      Orang yang berzina.
2.      Raja yang dhalim.
3.      Orang yang minum arak(minuman keras).
4.      Orang yang durhaka kepada orang tua.
5.      Orang yang mengumpat-ngumpat.
6.      Orang yang dusta(berbohong).
7.      Orang yang tiada memberi zakat.
8.      Orang yang meganiaya orang lain.
9.      Orang yang meninggalkan shalat.
10.  Orang yang suka mengadu domba orang lain.
Hanya ini yang ana bisa sampaikan pada bab pertama ini.Apabila sobat ingin lebih mengetahui tentang isi pada kitab “Tanbihul Ghafilin” maka sobat dapat membelinya di toko-toko kitab terdekat.